Chính sách bảo mật

H:CONNECT đảm bảo sự bảo mật thông tin cho quý khách khi được sự cho phép của quý khách.

  • Rút thăm hoặc hoạt động khuyến mãi khác
  • Khi quý khách tham gia các chương trình khuyến mãi trên trang web của H:CONNECT , thông tin cá nhân của quý khách sẽ được dùng để xác nhận và liên lạc. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của quý khách để theo dõi lịch sử mua hàng của quý khách và liên lạc với bạn với mục đích tài khoản hoặc quảng cáo

Quyền pháp lý:

1. Tất cả thông tin có trong trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin. H:CONNECT không bảo đảm về tính chính xác, hoàn thiện và kịp thời của thông tin trong tài liệu này và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung của trang web (bao gồm cả các luật vi phạm và các nghĩa vụ pháp lý khác).

2. Mặc dù trang này có liên kết đến các trang web của bên thứ ba, H:CONNECT không tham gia vào việc tạo ra các trang web và cũng không có quyền kiểm soát các trang web đó. Nếu quý khách truy cập hoặc sử dụng các trang web khác, quý khách phải chấp nhận rủi ro có thể phát sinh. H:CONNECT từ chối trách nhiệm pháp lý đối với tính chính xác hoặc nội dung của thông tin có trong các liên kết đến các trang web đó. Liên kết đến trang này và liên kết đến các trang web khác có trên trang web này không phải là một sự chứng thực hay đề nghị của H:CONNECT cho các bên thứ ba hoặc các sản phẩm / dịch vụ của họ.

3. H:CONNECT không bảo đảm về bất kỳ thông tin nào có thể được gửi đến các bên thứ ba hoặc cung cấp cho bên thứ ba và không đảm bảo cho bất kỳ quyền truy cập vào bất kỳ trang web nào khác thông qua trang web này hoặc thông qua việc sử dụng trang web này trong việc trao đổi thông tin, và bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

4. H:CONNECT có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách cho cơ quan có thẩm quyền hoặc bên thứ ba khẳng định rằng các quyền của nó đã bị vi phạm và cung cấp bằng chứng thích hợp:

 

  • Tuân thủ các quy định của pháp luật, hoặc phù hợp với ngành tư pháp, công tố viên, cơ quan cảnh sát và các cơ quan hợp pháp khác có yêu cầu hợp pháp.
  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên khác hoặc bên thứ ba.
  • Để duy trì hoạt động và an ninh của hệ thống trang web.
  • Quý khách đã vi phạm điều khoản và H:CONNECT sẽ xử lý theo pháp luật.
  • Để giúp chúng tôi hiểu tốt hơn về sở thích và hành vi mua sắm của bạn, và để cung cấp cho bạn chất lượng dịch vụ tốt hơn, hệ thống sẽ giữ lại truy cập của bạn để tạo ra hồ sơ riêng của họ, bao gồm địa chỉ IP kết nối của bạn, khoảng thời gian sử dụng, loại trình duyệt được sử dụng, và nhấp vào thông tin sản phẩm nào.
  • Để phân biệt giữa những người dùng khác nhau, hệ thống sẽ ghi các thông tin cookie vào đĩa cứng của thành viên, vai trò chính trong việc lưu trữ các sở thích của bạn trong việc sử dụng thông tin cụ thể, do đó khi bạn duyệt lại trang web H:CONNECT , cookies sẽ không chứa bất kỳ Thông tin nào cho phép các bên thứ ba liên lạc với bạn qua điện thoại hoặc e-mail. Bạn có thể thiết lập cookie trong các tùy chọn cấu hình của trình duyệt.
  • Để tuân thủ sự thay đổi của thị trường và các nghị định của chính phủ, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web khi chúng tôi được yêu cầu sửa đổi các quy tắc điều chỉnh việc sử dụng dữ liệu cá nhân.
Miễn phí giao hàng toàn quốc với hóa đơn từ 600.000đ