Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả của H:Connect áp dụng cho trường hợp lỗi nhà sản xuất trong vòng 7 ngày làm việc kể từ  ngày H:Connect tiếp nhận thông tin

Chính sách

Chính sách

Chính sách

 

 

Miễn phí giao hàng toàn quốc với hóa đơn từ 600.000đ